PROFIFORM AG

PROFIFORM AG är ett mindre, privatägt företag. Profiform AG tillverkar frästa komponenter med höga krav, bl.a. till flygindustrin samt medicinteknik.

Tillverkar från enstyck till mindre serier om några tusen detaljer per år.

Certifierade ISO9001 – siktar på EN9100 under 2022.